T-ОЙЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД
bg en
Категории
Новини и събития
Правилника за прилагане на ЗАДС в сила от 01.07.2015 Уважаеми клиенти, Съгласно последните промени в Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове в... Виж повече...
ИЗМЕНЕНИЕ на НАРЕДБА Н-18, Нивомерни системи до 31.08.2015 ИЗМЕНЕНИЕ на НАРЕДБА Н-18 Уважаеми Колеги, Наредба Н-18 е публикувана в Държавен вестник ! Имаме... Виж повече...
Промени в Закон за данък върху добавената стойност в сила от 01.01.2015г. ДО ВСИЧКИ КЛИЕНТИ НА Т-ОЙЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ОТНОСНО: Промени в Закон за данък върху добавената... Виж повече...
Промените при доставките на горива, считано от 01.05.2013 До Клиентите на "Т-ОЙЛ БЪЛГАРИЯ"ЕООД УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО Уважаеми Клиенти, в ъв връзка с... Виж повече...
Бензин А-95 Е5 2% биоетанол Бензин А-95 Е5 2% биоетанол УВАЖАЕМИ ДАМИ и ГОСПОДА, Уведомяваме Ви, че Считано от 25.10.2012г. експедициите... Виж повече...
Газьол 0.001% S за ОТОПЛЕНИЕ УВАЖАЕМИ ДАМИ и ГОСПОДА, Уведомяваме Ви, че Считано от 09.02.2012г., Т-ОЙЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД, заменя наименованието... Виж повече...
Котелно гориво 1%S Котелно гориво 1%S Уважаеми Господа, От 05.01.2012г. Т-ОЙЛ БЪЛГАРИЯ ООД предлага за продажба ... Виж повече...

Полимер модифициран битум

 

Техническата спецификация за полимер модифициран битум за производство на биндер и плътен асфалт - виж тук

 

Характеристика за полимер модифициран битум за производство на Биндер и плътен асфалт бетон
ХАРАКТЕРИСТИКИМетод на изпитванеМарка ПМБ 45-80/65 за плътен асфалт бетонМарка ПМБ 25-55/65 за биндер асфалт бетон
    не по-малка от не по-голяма от не по-малка от не по-голяма от
Пенетрация при 25°С, 0,1 mm  БДС EN 1426 45 80 25 55
Дукталитет при 25°С БДС EN 1427 65   65  
Температура на
омекване по метода
„пръстен-топче“
БДС EN 12593   -13   -10
Температура на
счупване по Фраас, °С
БДС EN 13398 80   60  
Пламна температура в
открит тегел
БДС EN 13399   8   8
Устойчивост на
втвърдяване при 163 °С
БДС EN 12607-1   +/-0,5   +/-0,5
Промяна на маса БДС EN 1426 40   40  
Пенетрация на
остатък процент от
първоначалната 
БДС EN 13398 50   50  
Температура на
омекване на
остатъка
БДС EN ISO 2592   250   250

 

Телефон на клиента
Facebook приятели