T-ОЙЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД
bg en
Категории
Новини и събития
Правилника за прилагане на ЗАДС в сила от 01.07.2015 Уважаеми клиенти, Съгласно последните промени в Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове в... Виж повече...
ИЗМЕНЕНИЕ на НАРЕДБА Н-18, Нивомерни системи до 31.08.2015 ИЗМЕНЕНИЕ на НАРЕДБА Н-18 Уважаеми Колеги, Наредба Н-18 е публикувана в Държавен вестник ! Имаме... Виж повече...
Промени в Закон за данък върху добавената стойност в сила от 01.01.2015г. ДО ВСИЧКИ КЛИЕНТИ НА Т-ОЙЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ОТНОСНО: Промени в Закон за данък върху добавената... Виж повече...
Промените при доставките на горива, считано от 01.05.2013 До Клиентите на "Т-ОЙЛ БЪЛГАРИЯ"ЕООД УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО Уважаеми Клиенти, в ъв връзка с... Виж повече...
Бензин А-95 Е5 2% биоетанол Бензин А-95 Е5 2% биоетанол УВАЖАЕМИ ДАМИ и ГОСПОДА, Уведомяваме Ви, че Считано от 25.10.2012г. експедициите... Виж повече...
Газьол 0.001% S за ОТОПЛЕНИЕ УВАЖАЕМИ ДАМИ и ГОСПОДА, Уведомяваме Ви, че Считано от 09.02.2012г., Т-ОЙЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД, заменя наименованието... Виж повече...
Котелно гориво 1%S Котелно гориво 1%S Уважаеми Господа, От 05.01.2012г. Т-ОЙЛ БЪЛГАРИЯ ООД предлага за продажба ... Виж повече...

Преглед на новина

Газьол 0.001% S за ОТОПЛЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ и ГОСПОДА,

Уведомяваме Ви, че Считано от 09.02.2012г., Т-ОЙЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД, заменя наименованието на продаваното до момента  Дизелово гориво O,OO1.%S-Евро 5 (червен)  с "Газьол 0.001% S за ОТОПЛЕНИЕ”. Горивото ще се продава от същите пласментно-снабдителни бази.

Горивото "Газьол 0.001% S за отоплсние» по качество е напълно

идентично с продаваното до момента “Дизелово гориво O,OO1.%S-Евро 5 (червен)” на пазара, като замянатa на наименованието е продиктувано от изискваннята на законодателството.

Отчитайки изискванията на Наредбата за изисквантпа за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол (ПМС No 156 от 15,07.2003г.),

Фирменята спецификация (ФС 1-04-02) на "Газьол 0.001% S за ОТОПЛЕНИЕ” можете да видите от нашия сайт в раздел “горива”

T-OIL Bulgaria
Телефон на клиента
Facebook приятели